Davlat va xo'jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimyati organlari, tashkilotlar va idoralarning mutaxasislari uchun test sinovi

Тестирование для специалистов государственного и хозяйственного управления, органов местного самоуправления, организаций и ведомств.